Mali Müşavir Kimdir?

Mali Müşavir Kimdir?
Genellikle üniversitenin iktisat, maliye, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olan mali müşavirler stajlarını tamamladıktan sonra bakanlığın yaptığı sınava tabi tutullinkar. Sınavda etkin olduktan sonra, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine göre meslek icrası hakkı kazanırlar. Bu hakkı kazanan mali müşavirler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanını alırlar. Söz konusu meslekte 10 seneyi tamamlayıp girdiği sınavda etkin olan SMMM’ler Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanını alıp görev ve sorumluluk alanlarını genişletebilirler.

Mali müşavirler şirketlerin finansal prosedürlerinin yürütülmesinde çok önemli bir rol oynarlar. Çünkü asli işleri muhasebedir. Biliyorsunuz ki, muhasebe son derece titiz bir ölçüm işidir. Muhasebe vasıtası ile bir işin kar getirip getirmediğini ölçümleyebilir; işinizi büyütmek veya sonlandırmak için karar alabilirsiniz. Tam da bu noktada eğer mali prosedürler doğru ölçülmezse yani eksik veya hatalı muhasebe yapılırsa, işletmenin gerçek durumu anlaşılamaz. Bu yüzden mali müşavirlerin yapmış olduğu işler büyük önem arz eder.