Boş Formlar

Beyanname Formları & Bildirimler

İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMİ                                                                                             İndir

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ                                                                                         İndir

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ 
(Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.)                                               İndir

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
(Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin)    İndir

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
(Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)                           İndir

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN EK FÖY                                                                   İndir

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
(G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin)                     İndir

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ 
(Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)                                                                                                           İndir,

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ                                                                                             İndir

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ 
(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)                                                                                                     İndir

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM                          İndir

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİ FORMU                                                                 İndir

TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM    İndir