Amortismanlar

2018 yılında, değeri 1.000 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek.
Bu tutarı aşması durumunda amortismana tabi tutulacak.

EK BİLGİ: Amortisman Oranları İçin Tıklayınız